Regulamin

Spis treści

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Ze sklepu internetowego mogą korzystać jedynie osoby starsze niż 16 lat.
 3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 4. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.
 5. Na wszystkie towary sprzedawane w naszym sklepie wystawiamy paragony lub faktury VAT.
 6. Przyjęcie przez Sklep Internetowy każdego złożonego Zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową przez obsługę Sklepu Internetowego.
 7. Do zawarcia umowy między Klientem a Sprzedawcą dochodzi w momencie potwierdzenia Zamówienia przez Klienta.
 8. Zamawiający może bez podania przyczyn dokonać rezygnacji z Zamówienia do czasu jego wysyłki. Rezygnacji ze złożonego Zamówienia można dokonać kontaktując się z z nami telefonicznie pod nr (022) 720 34 43 bądź mailowo esklep@lama.com.pl. E-maila należy zatytułować: „Rezygnacja z zamówienia nr ……..”. W miejsce kropek należy wstawić numer zamówienia otrzymany emailem od sklepu. Rezygnacja z zamówienia będzie skuteczna tylko, jeżeli dotrze do sklepu przed wysyłką towaru. W takim przypadku zwrot należności na rzecz Klienta nastąpi w terminie 14 dni roboczych na konto Klienta, o ile zapłata za zamówione Produkty została dokonana z góry.

 

PŁATNOŚCI I DOSTAWA

 1. Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:
  • za pobraniem - zapłata przy odbiorze kurierowi,
  • przelew online lub płatność kartą kredytową – podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest IAI Sp. z o.o.,
  • płatność PayPal,
  • przelew tradycyjny - przelew tradycyjny, aby opłacić zamówienie prosimy o dokonanie przelewu na nasz rachunek w banku ING 84 1050 1025 1000 0090 3042 9790,
  • zapłata gotówką w siedzibie firmy – w przypadku odbierania towaru osobiście.
  • Karty płatnicze:
   • Visa
   • Visa Electron
   • MasterCard
   • MasterCard Electronic
   • Maestro
 1. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 2. UWAGA! Nigdy nie wysyłamy do Klientów e-maila z informacją, iż nagle zmieniło się konto do wpłaty, wraz z prośbą o dokonanie przelewu tradycyjnego. Jeśli Klient otrzyma takiego maila – nie należy stosować się do instrukcji w nim zawartych. Prosimy o przesłanie takiego emaila w niezmienionej wersji na adres esklep@lama.com.pl.
 3. Zamówiony towar dostarczamy za pomocą firm kurierskich. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy.
 4. Koszt dostawy jest wyszczególniony w trakcie realizacji zamówienia.


CZAS REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 1. Od poniedziałku do piątku zamówienia złożone i opłacone do godziny 12:00 są wysyłane tego samego dnia. Zamówienia złożone i opłacone w weekendy lub święta są wysyłane w następny dzień roboczy.
 2. Firma kurierska dostarcza przesyłki w ciągu 1-2 dni roboczych po wysyłce z naszego magazynu. Nie odpowiadamy za opóźnienia w dostawie przesyłek przez firmy kurierskie.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych osobowych jest Lama sp.j. Jełowicki, Ignaczak, ul. Poniatowskiego 12C, 05-090 Janki.
 2. Dane osobowe Klienta są chronione przez administratora danych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm. w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób nieuprawnionych).
 3. Administrator zapewnia odpowiednie zabezpieczenie dostępu do zbioru danych oraz zobowiązuje osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych do zachowania ich w tajemnicy.
 4. Administrator zbiera dane osobowe na podstawie rozporządzenia PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  Art. 6 punkt 1a i 1b.
 5. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy kupna/sprzedaży produktów oferowanych przez sklep internetowy. Nie podanie danych osobowych na potrzeby realizacji zamówień powoduje anulowanie tych zamówień.
 6. Państwa dane osobowe, jeśli to konieczne, są przekazywane podmiotom uczestniczącym w realizowaniu Państwa zamówień: operatorom płatności oraz podmiotom prowadzący działalność pocztową lub kurierską.
 7. Mogą Państwo złożyć do nas wniosek (dotyczący danych osobowych) o: a) sprostowanie (poprawienie danych). b) usuniecie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych w naszych serwisach internetowych, c) ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych - stosownie do złożonego wniosku), d) dostęp do danych (informację o przetwarzanych przez nas danych oraz kopię tych danych), e) przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Państwa (w zakresie określonym w art. 20 RODO)
 8. Niezależnie od pozostałych praw wymienionych mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu internetowego. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.
 9. Państwa dane osobowe nie będą usunięte w przypadkach w których wykażemy, że istnieją: a) ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, b) podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 10. Zgody na wykorzystanie danych osobowych do celów marketingowych można w dowolnym momencie wycofać korzystając z ustawień konta klienta.
 11. Każdy Klient po zarejestrowaniu ma prawo dostępu do swoich danych, może je zmieniać, poprawiać oraz usuwać.
 12. Rejestrując się w sklepie internetowym Bielizna.com.pl - Klient jednocześnie wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie w celach związanych z realizacją zamówienia.
 13. Skarga. Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.


ZWROTY

 1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie do 14 dni liczonych od daty otrzymania Produktu bez podania przyczyn, wypełniając oświadczenie dostępne pod poniższym adresem lub otrzymane wraz z przesyłką.
 2. Zwroty należy odsyłać na adres: Lama Sp.J. Jełowicki, Ignaczak, Ul. Poniatowskiego 12c, 05-090 Janki
 3. Z powodu iż przedmiotem transakcji jest bielizna osobista , zwrot, o którym mowa powyżej, dopuszczalny jest tylko w przypadku towaru nieużywanego (nie noszonego, bez śladów używania).
 4. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający jest zobowiązany do odesłania zakupionych Produktów na własny koszt.
 5. Do zwracanych Produktów należy dołączyć dowód zakupu (np. paragon lub fakturę).
 6. Pieniądze otrzymane przez Sprzedawcę za Produkt oraz przesyłkę zostaną zwrócone Zamawiającemu przelewem na wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy numer rachunku bankowego, w terminie 14 dni roboczych od momentu otrzymania zwróconego Produktu.
 7. Przesyłki przesłane za pobraniem oraz na koszt odbiorcy nie będą przyjmowane.
 8. W przypadku odrzucenia przyjęcia zwrotu z powodu nie spełnienia wymagań z ppkt. 1, osoba zwracająca towar zostanie poinformowana telefonicznie o odrzuceniu, a towar zostanie odesłany na jej koszt.

 

REKLAMACJE

 1. Podstawą przyjęcie reklamacji jest dowód zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być złożone na formularzu, którego wzór można pobrać klikając w poniższy link lub korzystając z formularza otrzymanego wraz z towarem.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona i odesłana w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia uszkodzonego towaru na adres: Lama Sp.J. Jełowicki, Ignaczak, Ul. Poniatowskiego 12c, 05-090 Janki
 4. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Produkt uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania towaru), sklep zwróci Klientowi równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie produkty.
 5. O pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu reklamacji, osoba reklamująca zostanie poinformowana drogą mailową bądź telefoniczną.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy sprzedaży o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie spowodowane było okolicznościami, które Sklep Internetowy nie miał wpływu mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa). W przypadku wystąpienia siły wyższej wykonanie zobowiązań zostaje zawieszone na okres jej trwania.
 2. Wszystkie wymienione nazwy produktów lub producentów są używane wyłącznie w celach handlowych i są zastrzeżonymi Znakami Towarowymi producentów.
 3. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie polski sąd powszechny. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego.
 4. Wszelkie punkty niniejszego regulaminu które oferują gorsze warunki dla klientów niż przewidziane przepisami prawa są bezwzględnie nieważne.

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel